Zielona energia
dla osób indywidualnych


Panele fotowoltaiczne przemieniają energię promieniowania słonecznego w energię elektryczną. W rezultacie technologia ta umożliwia uzyskiwanie bezpłatnego prądu z promieni słonecznych.

Zestaw fotowoltaiczny podłączany jest do istniejącej instalacji elektrycznej budynku ograniczając w ten sposób koszty instalacji do minimum. Uzyskaną energię elektryczną można wykorzystać do ogrzewania całego domu oraz wody, a nadwyżkę wytworzonej energii elektrycznej można magazynować lub sprzedawać.

INSTALACJA FOTOWOLTAICZNA TO SAME KORZYŚCI!

ZAPEWNIAMY KOMPLEKSOWĄ REALIZACJĘ PROJEKTU

Oferujemy kompleksowe przygotowanie projektu instalacji fotowoltaicznej oraz dokumentacji technicznej. Oferujemy dostawę i montaż modułów fotowoltaicznych oraz inwertera.
 

PRZYKŁADOWA INSTALACJA FOTOWOLTAICZNA

GŁÓWNE ZAŁOŻENIA

Potrzebna ilość paneli:  22 szt.
% pokrycia zapotrzebowania na energię:  118,85%
Potrzebna wielkość dachu:  37,69 m 2
Wielkość instalacji:  6,82 kW
Bez nazwy-2

ZWROT Z INWESTYCJI W CIĄGU ZALEDWIE KILKU LAT!

 

PRZYKŁADOWA KALKULACJA


Cena instalacji: 30 347,50 zł brutto  / 28 099,53 zł netto
Dopłata z programu „Mój prąd”: 5 000,00 zł
Zwrot w niezapłaconym podatku: 9 711,20 zł
Zwrot podatku VAT: 0,00 zł
Zwrot inwestycji w: 45 miesięcy / 3,7 lat
Obecne rachunki za energię elektryczną: 350,00 zł
Przy założeniu, że rata kredytu wynosi tyle samo ile obecne rachunki za energię elektryczną, zwrot inwestycji sfinansowanej kredytem nastąpi w: 48 miesięcy / 4 lata


Do powyższej symulacji przyjęto wartość energii całkowitego promieniowania słonecznego w wysokości od 900 kWh/m 2 na rok do 1200 kWh/m 2 na rok, odpowiednio dla danego województwa oraz przy usłonecznieniu w przedziale od 1390 do 1900 godzin.

PRZEZ 25 LAT LINIOWEJ GWARANCJI NA MOC POMNOŻONEJ PRZEZ MIESIĘCZNE RACHUNKI

OSZCZĘDZISZ 88 200 zł

Nasze działania obejmują:


» Przygotowanie projektu instalacji fotowoltaicznej oraz dokumentacji technicznej
» Dostawę i montaż modułów fotowoltaicznych oraz inwertera
» Okablowanie instalacji fotowoltaicznego
» Konektory i trójniki DC systemu fotowoltaicznego
» Rozdzielnice po stronie AC wraz z wymaganymi zabezpieczeniami
» Przeszkolenie użytkowników
» Zgłoszenie instalacji do lokalnego Operatora sieci dystrybucyjnej
» Uruchomienie instalacji fotowoltaicznej
» Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny

Skontaktuj się z naszym doradcą: