Zielona energia
dla rolników


Panele fotowoltaiczne przemieniają energię promieniowania słonecznego w energię elektryczną. W rezultacie technologia ta umożliwia uzyskiwanie bezpłatnego prądu z promieni słonecznych.

Zestaw fotowoltaiczny podłączany jest do istniejącej instalacji elektrycznej budynku ograniczając w ten sposób koszty instalacji do minimum. Uzyskaną energię elektryczną można wykorzystać do ogrzewania całego domu oraz wody, a nadwyżkę wytworzonej energii elektrycznej można magazynować lub sprzedawać.

INSTALACJA FOTOWOLTAICZNA TO SAME KORZYŚCI!

ZAPEWNIAMY KOMPLEKSOWĄ REALIZACJĘ PROJEKTU

Oferujemy kompleksowe przygotowanie projektu instalacji fotowoltaicznej oraz dokumentacji technicznej. Oferujemy dostawę i montaż modułów fotowoltaicznych oraz inwertera.
 

PRZYKŁADOWA INSTALACJA FOTOWOLTAICZNA

GŁÓWNE ZAŁOŻENIA

Potrzebna ilość paneli 15 szt.
% pokrycia zapotrzebowania na energię 113,45%
Potrzebna wielkość dachu 25,69 m 2
Wielkość instalacji 4,65 kW
Bez nazwy-2

ZWROT Z INWESTYCJI W CIĄGU ZALEDWIE KILKU LAT!

 

PRZYKŁADOWA KALKULACJA


Cena instalacji: 22 087,11 zł brutto / 20 451,03 zł netto
Dopłata z programu „Mój prąd”: 0,00 zł
Zwrot w niezapłaconym podatku: 4 703,74 zł
Zwrot podatku VAT: 0,00 zł
Zwrot inwestycji w: 82 miesiące / 6,8 lat
Obecne rachunki za energię elektryczną: 250,00 zł
Przy założeniu, że rata kredytu wynosi tyle samo ile obecne rachunki za energię elektryczną, zwrot inwestycji sfinansowanej kredytem nastąpi w:  92 miesiące / 7,7 lat

 


Do powyższej symulacji przyjęto wartość energii całkowitego promieniowania słonecznego w wysokości
od 900 kWh/m 2 na rok do 1200 kWh/m 2 na rok, odpowiednio dla danego województwa oraz przy
usłonecznieniu w przedziale od 1390 do 1900 godzin.

PRZEZ 25 LAT LINIOWEJ GWARANCJI NA MOC POMNOŻONEJ PRZEZ MIESIĘCZNE RACHUNKI

OSZCZĘDZISZ 52 000 zł

Nasze działania obejmują:


» Przygotowanie projektu instalacji fotowoltaicznej oraz dokumentacji technicznej
» Dostawę i montaż modułów fotowoltaicznych oraz inwertera
» Okablowanie instalacji fotowoltaicznego
» Konektory i trójniki DC systemu fotowoltaicznego
» Rozdzielnice po stronie AC wraz z wymaganymi zabezpieczeniami
» Przeszkolenie użytkowników
» Zgłoszenie instalacji do lokalnego Operatora sieci dystrybucyjnej
» Uruchomienie instalacji fotowoltaicznej
» Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny

Skontaktuj się z naszym doradcą: